RT ควง APM นำนักลงทุนเยี่ยมชมโครงการอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง-แม่งัด

ชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) พร้อมด้วยณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนและนำเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่แตง-แม่งัด ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้