ส่องเทรนด์กองทรัสต์ปันผล 5-7% ต่อปี ทางเลือกหุ้นผันผวน

‘เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์’ ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในไทย มองแนวโน้มการลงทุนในกองทรัสต์ (REIT) ยังเป็นที่นิยม จุดเด่นผลตอบแทนเงินปันผลสม่ำเสมอ และมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบลงทุนในหุ้น ด้านผู้บริหารทรัสต์ AIMIRT มั่นใจศักยภาพของห้องเย็นและคลังสินค้าของกองทรัสต์ ผู้เช่าเต็ม 100% สะท้อนผลงานไตรมาส 2/2561

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) เปิดเผยมุมมองของการลงทุนในภาวะตลาดปัจจุบันว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือ Real Estate Investment Trust (REIT) ยังคงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย เนื่องจากมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สม่ำเสมอในระยะยาว

ปัจจุบันภาพรวมผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทรัสต์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-7% ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนและโครงสร้างผลการดำเนินงาน ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้โดยทั่วไป อีกทั้งยังมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนสูงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลก อาทิ การปรับเปลี่ยนนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดังนั้น กองทรัสต์ หรือ REIT จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการจัดพอร์ตของนักลงทุน

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ประเมินภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าประเภทคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้ที่คาดว่าจะมีอัตราเติบโตประมาณ 4% ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัว การขยายตัวของภาคการส่งออก และนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

น.ส.ญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ AIMIRT ซึ่งเข้าลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ห้องเย็นและคลังสินค้ารวม 9 อาคาร ซึ่งมีบริษัทฯ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์นั้น สร้างรายได้และผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2561 ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีอัตราการเช่าเต็ม 100% และได้จ่ายเงินปันผลงวดแรกของปีนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในอัตรารวม 0.1926 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งติดอันดับท็อป 3 ในการจ่ายปันเงินผลเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน

ทั้งนี้ ทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี โดยเชื่อว่าด้วยคุณภาพและศักยภาพของห้องเย็นและคลังสินค้าของทรัสต์ AIMIRT ที่ ณ ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% จะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดีและสม่ำเสมอได้ในระยะยาว