ตลาดฯ รับ WAVE-W2 เริ่มซื้อขาย 3 ธ.ค.63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไฟเขียวอร์แรนต์ WAVE-W2 เริ่มซื้อขายในตลาด 3 ธ.ค.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งรับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จำนวน 158,655,054 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 3 ธ.ค. 2563

สำหรับ WAVE-W2 อายุ 3 ปี จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยกำหนดอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธ.ค. 2563 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 27 ต.ค. 2566

ด้านหุ้น WAVE ปิดตลาด 1 ธ.ค.2563 ที่ราคา 0.61 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1.04 ล้านบาท