CSP แพ้คดี “โตโยต้า ทูโช” ศาลสั่งจ่ายกว่า 138 ลบ. เล็งอุทธรณ์ต่อ

HoonSmart.com>> “ซีเอสพี สตีล เซ็นเตอร์” เผยศาลแพ่งพิพากษาให้บริษัทฯ จ่าย “โตโยต้า ทูโช” เป็นเงิน 138.97 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ผิดสัญญาซื้อขายเหล็ก ด้านบริษัทฯ เตรียมยื่นอุทธรณ์

บริษัท ซีเอสพี สตีล เซ็นเตอร์ (CSP) ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความที่บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ยื่นฟ้องคดีบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยกล่าวอ้างว่า บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายสินค้าเหล็กกับโตโยต้า ทูโช ซึ่งเป็นสินค้าเหล็กที่มีการนำเข้าโดยได้รับสิทธิ ยกเว้นอากรปกป้องชั่วคราวหรืออากรปกป้องสำหรับกรณีนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเรียกร้องค่าเสียหาย โดยมีจำนวน ทุนทรัพย์ตามฟ้องเป็นเงิน 153,130,294.39 บาท คิดเป็นมูลฟ้องมากกว่า 5% ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีความตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย นั้น

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2563 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวน 138,973,365.10 บาท แก่โตโยต้า ทูโช พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 26 ส.ค.2562) เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯ จะชำระเสร็จสิ้น โดยเห็นว่าบริษัทฯ เป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขายสินค้าเหล็ก

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นยังคงคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะยื่นฟ้องคดีจนถึงปัจจุบัน โตโยต้า ทูโช ก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์โต้แย้งการประเมินเรียกเก็บอากรปกป้องและอากรปกป้องชั่วคราวของกรมศุลกากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งผลการพิจารณายังไม่ยุติ ดังนั้น โตโยต้า ทูโช จึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินตามฟ้องจากบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทฯ จึงจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อไป