IND โรดโชว์กรุงเทพ

 IND” เดินหน้าโรดโชว์ กรุงเทพมหานคร

พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ (คนกลาง) ประธานกรรมการบริษัท ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  ( IND )  นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (แถวหลังที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์  (APM ) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

พร้อมด้วย กัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (แถวหลังที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส แกนนำจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้