ไทยออยล์ฉลอง โครงการพลังงานสะอาดปราศจากอุบัติเหตุ 10 ล้านชั่วโมง

ไทยออยล์ฉลอง โครงการพลังงานสะอาดปราศจากอุบัติเหตุ 10 ล้านชั่วโมง


วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลทำงานครบ 10 ล้านชั่วโมงคนโดยปราศจากอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียเวลาทำงานให้กับผู้รับเหมาโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณผู้รับเหมาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย และรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานระหว่างงานก่อสร้าง ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี