TFEX พร้อมเทรดยางพาราล่วงหน้าอิงตลาด TOCOM เริ่ม 30 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> “ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” เตรียมเปิดเทรดสินค้าใหม่ Japanese Rubber Futures ยางพาราล่วงหน้าที่ซื้อขายตามราคายางพาราในตลาด JPX (TOCOM) เริ่มเทรด 30 พ.ย.63

รินใจ ชาครพิพัฒน์

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า TFEX จะเริ่มซื้อขายสินค้าใหม่ Japanese Rubber Futures (JRF) หรือ ยางพาราล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคา RSS3 ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX) หรือตลาด TOCOM เดิม ในวันที่ 30 พ.ย.2563 นี้

Japanese Rubber Futures จะซื้อขายเป็นสกุลเงินเยนต่อกิโลกรัม แต่ชำระราคาและคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท โดยกำหนดให้ราคายางที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ เยน มีค่าเท่ากับ 300 บาท ในลักษณะเดียวกับ Gold Online Futures ทำให้ซื้อขายได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สะดวกกว่าการไปเปิดบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย Japanese Rubber Futures ใน TFEX ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 9.15-16.55 น. ทั้งนี้ Japanese Rubber Futures มีขนาดสัญญาเทียบเท่ากับยางหนัก 1 ตัน และชำระราคาเป็นเงินสดไม่มีการส่งมอบ

“ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญของประเทศไทย โดยไทยเป็นผู้ส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อันดับหนึ่งของโลก ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคายางจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาราคายางพารามีความผันผวนสูง (ประมาณ 29% ในปี 2563) การมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจึงจำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านผู้ลงทุน ความผันผวนก็อาจถือเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ สำหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในไทยนั้น ต่างคุ้นเคยกับการใช้ยางพาราล่วงหน้าในตลาด JPX หรือ TOCOM เดิมของญี่ปุ่น ในการจัดการความเสี่ยงหรือการทำกำไรจากราคายาง ดังนั้น Japanese Rubber Futures ซึ่งอ้างอิงกับราคายางในตลาดดังกล่าวน่าจะตอบโจทย์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องในไทยที่คุ้นเคยกับการซื้อขายยางในตลาดญี่ปุ่นได้ อีกทั้งยังไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ง่ายต่อการซื้อขาย และไม่มีข้อกังวลเรื่องการส่งมอบสินค้าจริง” นางสาวรินใจกล่าว

อย่างไรก็ตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการซื้อขาย TFEX ได้ร่วมกับบริษัทสมาชิกจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า กลยุทธ์การเทรด และเครื่องมือซื้อขายแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมแข่งขันเทรดด้วยพอร์ตจำลองเพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทดลองเทรดสินค้าใหม่ก่อนเริ่มซื้อขายจริง