SAMTEL เซ็นสัญญาออมสินเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ มูลค่า 257 ลบ.

SAMTEL เซ็นสัญญาออมสินเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ มูลค่า 257 ลบ.

HoonSmart.com>> สามารถเทลคอม ลงนามรับจ้างสัญญาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขากับธนาคารออมสิน มูลค่าโครงการ 257.54 ล้านบาท

บริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือนกับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2563 มูลค่าโครงการ 257.54 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะต้องดำเนินการติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามสัญญญาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารแจ้งให้ติดตั้งและมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นค่าเช่ารายเดือนจำนวน 60 เดือน