บลจ.กสิกรฯ คว้ารางวัลที่สุดแห่งปีเวทีโลก ตอกย้ำการจัดการกองทุนอย่างยั่งยืน

บลจ.กสิกรฯ คว้ารางวัลที่สุดแห่งปีเวทีโลก ตอกย้ำการจัดการกองทุนอย่างยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด คว้ารางวัลที่สุดแห่งปี Asset Management Company of the Year (Thailand) จากเวทีในระดับสากล The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2020 ซึ่งจัดโดย The Asset นิตยสารด้านการลงทุนชั้นนำแห่งเอเชีย ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้แสดงถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรที่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งนำไปสู่การบริหารจัดการกองทุนอย่างยั่งยืน โดยมี วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ขวา) และ สุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (ซ้าย) ร่วมเป็นตัวแทนฉลองความสำเร็จในครั้งนี้