IND โรดโชว์ จ.นครสวรรค์

IND” บุกโรดโชว์ จ.นครสวรรค์

วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ พร้อมด้วย นันท์นภัส คงรอด ( กลาง) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  ( IND )  นำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน

โดยมี สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ , เสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์  ( APM )  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วย ภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ่ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้