GULF เดินหน้าโครงการ มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน

กัลฟ์ เดินหน้าโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 2 สานต่อพันธกิจเพื่อสังคม จากองค์กรด้านพลังงาน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน

สิตมน รัตนาวะดี

ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก และการตรวจสุขภาพฟัน มักเป็นสิ่งที่หลายคนละเลย จนบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ กัลฟ์  ( GULF ) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สานต่อกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นที่ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน (ทับช้างบน) เขตสะพานสูง กทม.

นอกจากนี้ทางทีมทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครจากกัลฟ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษาให้กับอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) และประชาชนที่สนใจ เพื่อที่ทีมอสส. จะได้นำองค์ความรู้ไปกระจายต่อแก่เพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนต่อไป

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทน นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  GULF  กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นครั้งที่ 2 ของโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ว่าจะออกหน่วยเช่นนี้เดือนละหนึ่งครั้งจนถึงสิ้นปี 2563

โดยการออกหน่วยในครั้งแรกได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีจากคนในชุมชน ครั้งนี้จึงได้มาออกหน่วยที่ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน เขตสะพานสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กัลฟ์ได้มาแจกข้าวกล่องในช่วงวิกฤติโควิด-19 จึงอยากกลับมาลงพื้นที่นี้อีกครั้ง เพื่อให้คนในชุมชนได้รับการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการคืนประโยชน์สู่สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน

“โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ทางคณะทันตะ จุฬาฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยคณะฯ มุ่งหวังที่จะทำให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การออกหน่วยจะลำบากกว่าในสถานการณ์ปกติ แต่เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากกัลฟ์ทั้งในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่และกัลฟ์ได้มอบเครื่อง High Power Suction ที่ช่วยลดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำลายได้อีกด้วย

ทางคณะทันตะ จุฬาฯ ต้องขอขอบคุณกัลฟ์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนความตั้งใจของคณะฯ เพื่อสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน” รศ.ร.อ.หญิง ทญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริม

นางสาวอรุณีย์ สิงสาหัส ตัวแทนอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) ชุมชนบ้านทับช้าง กล่าวว่า การที่กัลฟ์ร่วมมือกับทันตแพทย์ จากคณะทันตะ จุฬาฯ จัดทำโครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ช่วยให้คนในชุมชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ได้รับการรักษากับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ อสส.ในชุมชนยังได้รับความรู้ด้านทันตสุขศึกษา เรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก การแปรงฟัน รักษาฟัน และการสังเกตอาการผิดปกติของสุขภาพฟันเบื้องต้นได้ และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชนได้ ช่วยให้ทุกคนในชุมชนสามารถดูแลรักษาฟันของตัวเองได้ในระยะยาว

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและซักประวัติ ก่อนเข้าไปยังจุดตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น อีกทั้งมีการจัดที่รับบัตรคิว การจัดที่นั่งรอหน้าห้องตรวจให้มีระยะห่างที่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานทำฟันตามมาตรฐานทันตแพทยสภา โดยทันตแพทย์และบุคลากรทางทันตกรรม ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น แผ่นป้องกันใบหน้า (Face Shield) แว่นป้องกัน หน้ากากอนามัย ชุด PPE และถุงมือยาง

ระหว่างปฏิบัติงาน มีฉากกั้น มีการทำความสะอาดเก้าอี้ทำฟันก่อน และหลังการรักษาทุกครั้ง มีเครื่องดูดละอองฝอย (Extra Oral Suction) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละออง เนื่องจากเป็นสถานที่ปิด จะมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ควบคุมปริมาณคนที่เข้าไปรักษา

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเพี้ยนพิณอนุสรณ์ เขตบางนา โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/