บลจ.บัวหลวงตัดขายหุ้น EGCO กว่า 0.093% ยังถือ 4.9672%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น “ผลิตไฟฟ้า” จำนวน 4.9 แสนหุ้น สัดส่วน 0.093% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.9672%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 490,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.093% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 26,150,700 หุ้น หรือ 4.9672% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ราคาหุ้นปิดตลาด 20 พ.ย.2563 ที่ 191.50 บาท +1.00 บาท หรือ +0.52% มูลค่าการซื้อขาย 446.07 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการราคาปิด 188.50 บาท -1.50 บาท หรือ -0.79% มูลค่าการซื้อขาย 865.19 ล้านบาท จากราคาเปิด 189.50 บาทและขึ้นแตะสูงสุด 190.50 บาท ต่ำสุด 186.00 บาท

ด้านราคาเป้าหมายตาม IAA Consencus บริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่งให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 282 บาท โดยบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน แนะ ซื้อ EGCO ให้ราคาเป้าหมายสูงสุด 290 บาท บล.โนมูระพัฒนสิน เป้าหมาย 277 บาท บล.ทิสโก้ 282 บาทและบล.คันทรี่ กรุ๊ป ให้ 278 บาท