BANPU-BPP กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้ายามากาตะญี่ปุ่น 20 เมกะวัตต์

HoonSmart.com>> “บ้านปู-บ้านปู เพาวเวอร์” เผยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามากาตะ ญี่ปุ่น กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ เริ่มขายไฟเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ 16 พ.ย.63 ลั่นมองหาโอกาสลงทุนต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สู่เป้าหมาย 6,100 เมะกะวัตต์ในปี 68

บริษัท บ้านปู (BANPU) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) แจ้งว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยามากาตะ ประเทศญ่ปุ่น ซึ่งบริษัท BRE Singapore Pte Ltd (BRES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปูเน็กซ์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทบ้านปูและบ้านปูเพาวเวอร์ (BPP) สัดส่วนเท่ากัน 50% ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค 100% ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ย.2563

โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ได้เข้าทำสัญญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku Electric Power Co.,Inc เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนราว 5,000 ครัวเรือนและได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Kawashi Dahilia Solar power plant เพื่อให้เป็นที่คุ้นเคยต่อชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

ขณะที่บ้านปูเน็กซ์ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวม 17 โครงการ กำลังการผลิตตามสัดส่วนที่ลงทุน 240 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนที่ลงทุน 82.64 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทยังมองหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมะกวัตต์ ภายในปี 2568 โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล