“สำเริง มนูญผล” ขาย TPCORP กว่า 6.6375% เหลือถือ 0.0025%

HoonSmart.com>> “สำเริง มนูญผล” ตัดขายหุ้น TPCORP สัดส่วนกว่า 6.6375% เหลือถือหุ้น 0.0025%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายสำเริง มนูญผล จำหน่ายหุ้นของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ (TPCORP) เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2563 จำนวน 6.6375% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 0.0025% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น TCORP ณ วันปิดสมุดทะเบียน 2 ก.ค.2563 นายสำเริง มนูญผล ถือหุ้นใหญ่อันดับเจ็ด จำนวน 7,168,500 หุ้น หรือคิดเป็น 6.64%

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมามีรายการบิ๊กล็อตหุ้น TCORP จำนวน 7,168,500 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 10.48 บาท มูลค่าการซื้อขายรวม 75.12 ล้านบาท

ขณะที่หุ้น TPCORP ปิดตลาดที่ราคา 9.30 บาท -0.60 บาท หรือ -6.06% มูลค่าการซื้อขาย 75.27 ล้านบาท