ปตท.เท 693 ลบ.ซื้อหุ้นลูก GPSC 50% ออกไปลงทุนโรงไฟฟ้าหมุนเวียน ตปท.

HoonSmart.com>>บอร์ดปตท.อนุมัติให้ลงทุนในบริษัทลูกของโกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่  และช่วยเหลือทางการเงิน ขยายลงทุนโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในต่างประเทศ  เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของกลุ่ม วิ่งเข้าหาเป้ากำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 8,000 เมกะวัตต์ปี 73

บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติให้บริษัทย่อยลงทุน ในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ (GRP) จำนวน 50% ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ (GPSC) มูลค่าประมาณ 693 ล้านบาท คาดซื้อขายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2564 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมแก่ GRP ตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายละ 50% เป็นวงเงินประมาณ 834 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการลงทุนประเภทธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(Solar energy) และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind energy) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ปตท. ในการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด ทำให้กลุ่ม ปตท. สามารถขยายธุรกิจ การลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 8,000 เมกะวัตต์ภายในปี2573

ทั้งนี้การเข้าร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. และ GPSC ใน GRP นั้นไม่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของ GPSC ในฐานะบริษัทแกนนำธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค(Power Flagship) ของกลุ่ม ปตท. แต่อย่างใด

ปัจจุบัน GRP มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการใน 4 จังหวัด คือ ลพบุรี สุพรรณบุรี พิจิตร และ ขอนแก่น มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์ ทุกโครงการดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2557-2558