ตลท. ขึ้น C หุ้น TRC เริ่ม 17 พ.ย. ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น TRC วันที่ 17 พ.ย. หลังส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย C หุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) ในวันที่ 17 พ.ย. 2563 เหตุผลเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2563

ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 พลิกขาดทุนสุทธิ 380.97 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.0397 บาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 11.84 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0013 บาท

ส่วน 9 เดือน ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 447.40 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.0467 บาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 109.32 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.0154 บาท