ตลาด mai ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น DV8 ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ mai ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น DV8 วันที่ 16 พ.ย.63 เหตุส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50%

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย C หุ้นของบริษัท ดีวี8 (DV8) วันที่ 16 พ.ย.2563 สาเหตุเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้ ซึ่งทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

ด้านหุ้น DV8 ปิดตลาด 12 พ.ย.2563 ที่ราคา 0.31 บาท +0.01 บาท หรือ +3.33% มูลค่าการซื้อขาย 24,260 บาท