SUPER ร่วมงานสัมมนา AEDP ภาคประชาชน

SUPER ร่วมงานสัมมนา AEDP ภาคประชาชน

 ชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ (ที่ 6 จากขวา ) เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น  ( SUPER )   ถ่ายภาพร่วมกันหลังดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ข้อเสนอแผน AEDP  ภาคประชาชน (รอบสาธารณชน)” จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

งานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากภาครัฐ และเอกชนชั้นนำด้านพลังงาน รวมถึงนักศึกษา และนักวิชาการ อย่างคับคั่ง  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ SUPER เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมฯ พลังงานหมุนเวียน ทำงานด้านวิชาการและงานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย