“เถ้าแก่น้อย” กำไร 89 ลบ. Q3/63 โต 29.4% ต้นทุนลด

HoonSmart.com>> “เถ้าแก่น้อย” กำไรไตรมาส 3/63 จำนวน 89 ล้านบาท เติบโต 29.4% จากงวดปีก่อน เหตุต้นทุนขายลดลง ด้านรายได้จากการขายยังถูกกระทบจากโควิด-19 กดรายได้ลดลง 22.8% บล.เคทีบี ชี้กำไรต่ำกว่าคาด ยังคงประมาณการกำไรทั้งปี ธุรกิจไฮซีซั่นไตรมาส 4 หนุน คงคำแนะนำ”ซื้อ” เป้า 15.40 บาท

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2563 กำไรสุทธิ 88.90 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท เพิ่มขึ้น 29.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 68.69 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.05 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2563 กำไรสุทธิ 263.49 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.19 บาท เพิ่มขึ้น 6.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 248.42 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.18 บาท

บริษัทฯ ชี้แจงกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในงวดไตรมาส 3/2563 เป็นผลจากต้นทุนขายลดลง 23% จากงวดปีก่อนจาก 926 ล้านบาท เหลือ 713.4 ล้านบาทและมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย 99 ล้านบาท ลดลง 49.5% จากงวดปีก่อนและลดลง 10.1% ของรายได้จากการขาย โดยสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อยอดขายลดลง 5.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่รายได้จาการขายมีจำนวน 978.7 ล้านบาท ลดลง 22.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อนและลดลง 3.2% จากไตรมาส 2/2562 และงวด 9 เดือนมีรายได้จากการขาย 3,100.2 ล้านบาท ลดลง 19.5% จากงวดปีก่อน สาเหตุหลักจากโควิด-19 ทั้งตลาดในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและตลาดต่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดรุนแรงในประเทศนั้นๆ ส่งผลให้ตลาดในประเทศ รายได้จากการขายลดลง 41.7% จากงวดปีก่อนและตลาดต่างประเทศลดลง 8.3% จากงวดปีก่อน

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 265.3 ลา้นบาท คิดเป็น 27.1% ของรายไดจ้ากการขาย โดยสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้น 0.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.3% จากไตรมาส 2/2563 โดยต้นทุนการผลิตเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนมิ.ย.จากการใช้ราคาสาหร่ายฤดูกาลผลิตปี 2562 ต่ำกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตามอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยสูงขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี ระบุว่า TKN กำไรสุทธิไตรมาส 3/2563 ต่ำคาด โดยรายได้รวมลดลงจากทั้งในและต่างประเทศ ส่วน GPM ทรงตัว YoY, QoQ แม้จะรับรู้ต้นทุนสาหร่ายใหม่ล็อตปี 2019 เต็มไตรมาส แต่ utilization rate ปรับตัวลดลง YoY, และSG&A to total sales ปรับตัวลดลง YoY, QoQ จากการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ไม่จำเป็นลง

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าโมเมนตัมของกำไรไตรมาส 4/2563 ขยายตัว QoQ จาก high season และกำลังซื้อที่ฟื้นตัว ดังนั้น ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2563 ที่ 382 ล้านบาท (+4% YoY) และปี 2564 ที่ 545 ล้านบาท (+43% YoY) ราคาหุ้น outperform SET +26% ใน 3 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบัน TKN เทรดอยู่ที่คาดการณ์ปี 2564E PER ที่ 28.4x (ใกล้เคียง-1SD below 5-yr average PER) แม้จะมองว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่ดีของ TKN เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่เชื่อมั่นว่าผลประกอบการจะกลับมาเติบโตโดดเด่นอีกครั้งในปี 2564 (+43% YoY) คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 15.40 บาท