เปิดชื่อหุ้นใหญ่ NCAP แหล่งรวมนักธุรกิจ-รายใหญ่

เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้น NCAP ล้วนนักลงทุนระดับแถวหน้าของตลาดหุ้นไทย – ผู้บริหารชื่อดัง

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล ( NCAP ) เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 4/11 2563 ประเภท IPO  พบว่า มีนักลงทุนรายใหญ่ นักธุรกิจ ร่วมถือหุ้น อาทิเช่น นายสมโภชน์ อาหุนัย ถือหุ้น 15 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.67 %

นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี นักลงทุนรายใหญ่ , นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท กัลกุล เอ็นจิเนียริ่ง ( GUNKUL ) หรือ นายประพันธ์  พลธนะวสิทธิ อดีตผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มยามาฮ่า

สำหรับหุ้น NCAP เสนอขายราคา IPO หุ้นละ 2.20 บาท

 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/11/2563 ประเภท : IPO

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 305,375,740 33.93
2. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 240,000,740 26.67
3. วิสต้า อินเวสท์เม้นท์ ลิมิเต็ด 45,000,000 5.00
4. นาย ปฏิญญา เทวอักษร 44,998,520 5.00
5. นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ 30,350,000 3.37
6. นาย สมโภชน์ อาหุนัย 15,000,000 1.67
7. นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 8,000,000 0.89
8. นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย 7,066,000 0.79
9. นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 5,300,000 0.59
10. นาย พิชญ์ เทวอักษร 4,500,000 0.50