“ทรีนีตี้” ร่วมยินดี LEO เข้าเทรดวันแรก

เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO)  รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี จาก ชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ โดยมี ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ, สุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ, ณิยะดา จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ, อภิชาต แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ พร้อมคณะในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ในโอกาสที่ LEO เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเข้าซื้อขายในวันแรก ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย