KK ชี้ราคาแกร่งเหนือจอง บล.เคทีบีจ่อบิ๊กล็อตคืนหุ้นกรีนชู

HoonSmart.com>> “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น” เผยหุ้นแกร่งยืนเหนือราคาจอง บล.เคทีบี เตรียมบิ๊กล็อต 10.35 ล้านหุ้น ราคาเท่าไอพีโอ คืนผู้ถือหุ้นใหญ่นำมาใช้กรีนชูช่วงหุ้นเข้าเทรด

กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น (KK) เปิดเผยว่า ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาการจัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment shares) ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 69 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.88 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกินจำนวน 10.35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.88 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ซึ่งผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้ยืมหุ้นจำนวน 10.35 ล้านหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม 2 รายได้แก่ น.ส.นรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล จำนวน 5,175,000 หุ้น และนายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล จำนวน 5,175,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในคราวเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

ทั้งนี้ ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินมีหน้าที่ดำเนินการจัดหาหุ้นสามัญภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก ซึ่งอยู่ในช่วงวันที่ 7 ต.ค.2563-5 พ.ย.2563 เพื่อส่งมอบหุ้นคืนให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้นดังกล่าว ตลอดช่วงเวลาการจัดหาหุ้นส่วนเกิน หุ้นของบริษัทฯ ยังคงรักษาเสถียรภาพทางราคาได้เป็นอย่างดี โดยอยู่ในระดับที่สูงกว่าราคาที่เสนอขาย

อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจัดหาหุ้นส่วนเกินแล้ว ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินไม่ได้ดำเนินการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

ในการนี้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมคือ นางภาวิณีย์ สิริธนนนท์สกุล จำนวน 10,350,000 หุ้น เพื่อส่งมอบหุ้นคืนให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้นจานวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวนรีรัตน์ สิริธนนนท์สกุล จำนวน 5,175,000 หุ้น และนายสรวีย์ สิริธนนนท์สกุล จำนวน 5,175,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะดำเนินการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-lot Board) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 0.88 บาทซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้

สำหรับหุ้น KK ค้าปลีกรายใหญ่ภาคใต้ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.ที้ผ่านมา ราคา IPO หุ้นละ 0.88 บาท

ณ เวลา 11.23 น. อยู่ที่ 1.30 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1.11 ล้านบาท