เฮ !!!! STARK แจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้น – รวบพาร์ 1 บาท

HoonSmart.com>>เฮ !!! STARK แจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้น สัดส่วน 3 หุ้น : 1 วอร์แรนต์   ราคาใช้สิทธิ 5 บาท พร้อมรวบพาร์เป็น 1 บาท

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ( STARK ) เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการวันที่ 5 พ.ย. 2563 มีมติ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ชุดที่ 1 ( STARK-W1 )  ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 STARK-W 1 รวมทั้งสิ้น 3,968.80 ล้านหน่วยเศษ โดยเพิ่มทุนอีก 3,968.80 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิวอร์แรนต์

สำหรับ STARK-W 1  มีอายุ 4 ปี อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  1:1 ราคาใช้สิทธิ 5 บาท กำหนดใช้สิทธิปีที่ 3 – 4 ทุกไตรมาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ  ยังมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์ ) จากหุ้นละ 0.50 บาท เป็น 1 บาท

กำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมประชุม วันที่ 20 พ.ย. 2563  และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการออก STARK-W 1 , การรวบพาร์ วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ห้อง Pinnacle 1-3  ชั้น 4 เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การออก STARK-W1 มีข้อดีทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นในกระดานในช่วง 1-2 ปีแรก และอนาคตการใช้สิทธิวอร์แรนต์ดังกล่าว ทำให้มีเงินเข้าบริษัทราว 1.8-2 หมื่นล้านาท สามารถนำไปคืนเงินกู้ และเป็นทุนซื้อกิจการใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มเติม ส่วนการรวมพาร์เป็น 1 บาท เอื้อต่อการลงทุนของสถาบัน-กองทุนต่างชาติ