AJA จัดอบรมแพลตฟอร์มออนไลน์ ขยายธุรกิจส่งออกสู่ตลาดโลก

อภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) พร้อมด้วย สิรินันท์ ทองเพ็ญ (ซ้าย) ผู้ชำนาญการพิเศษอาลีบาบา บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด และ พิเชฐ ด่านไทยนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยเปิดโอกาส ขยายธุรกิจด้วยการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกกับ Alibaba. Com ในหัวข้อ “Smart way to Grow your Business with Alibaba. com Global B2B Market” จัดขึ้น ณ Co-Working Space ชั้น7 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อเร็วๆนี้