“สุมาลี อ่องจริต” ซื้อบิ๊กล็อต JCK กว่า 7.33% จาก “อภิชัย เตชะอุบล-ภรรยา”

HoonSmart.com>> “สุมาลี อ่องจริต” เข้าซื้อหุ้นบิ๊กล็อต JCK สัดส่วน 7.33% จาก “อภิชัย-ชลิดา เตชะอุบล” ผู้ถือหุ้นใหญ่ หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 9.27%

อภิชัย เตชะอุบล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาง สุมาลี อ่องจริต ได้มาหุ้นของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2563 จำนวน 157.32 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 7.3272% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจากนายอภิชัยและนางชลิดา เตชะอุบล ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 199.11 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 9.2738% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายอภิชัย เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JCK ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 ต.ค.2563 ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งจำนวน 421.34 ล้านหุ้น หรือ 19.62% และอันดับสองนางชลิดา เตชะอุบล ภรรยา ถือหุ้น 412.55 ล้านหุ้น หรือ 19.22% ขณะที่นางสุมาลี อ่องจริต ถือหุ้นอันดับเจ็ด จำนวน 49.25 ล้านหุ้น หรือ 2.29%

ราคาหุ้น JCK ณ เวลา 10.49 น. อยู่ที่ 1.22 บาท -0.12 บาท หรือ -8.96% มูลค่าการซื้อขาย 4.52 ล้านบาท