ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกกลุ่ม ทุกชนิด 40 สต./ลิตร-ยกเว้น E85 ขึ้น20 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 5 พ.ย.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิด และน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ 0.40 บาท ยกเว้น E85  ขึ้นลิตรละ 0.20 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.63)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 28.46 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.05 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 20.78 บาท, E20 ลิตรละ 19.54 บาท, E85 ลิตรละ 17.54บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 18.59 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)