บล.บัวหลวง มอบรถวีลแชร์ ให้มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

บรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด พร้อมด้วย สินธนันทน์ บุญยอด ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจดิจิทัล เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบรถวีลแชร์ และ หัวลากรถวีลแชร์ ให้กับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครเข้าร่วมโครงการ The Stock Master ปี 9 คืนประโยชน์สู่สังคม เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีในการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้พิการ โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาผู้พิการ