บลจ.กสิกรฯ ส่ง Term Fund Plus ขายต่อเนื่อง ชูตัวเลือกชั้นดียุคดอกเบี้ยต่ำ

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย เสิร์ฟ Term Fund Plus กองทุนใหม่ KFF21H ขาย 3-10 พ.ย.นี้ ชูทางเลือกให้ผู้ลงทุนมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำ เผยผลตอบรับดี เงินไหลเข้าลงทุนกว่า 2.92 หมื่นล้านบาท

นาวิน อินทรสมบัติ

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา Term Fund Plus ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยสามารถระดมทุนได้สูงถึง 29,253.01 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ต.ค. 63) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้จัดตั้ง Term Fund Plus กองทุนใหม่ในชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H (KFF21H) สำหรับผู้ลงทุนที่ยังคงมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำ โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 3-10 พ.ย.2563

นายนาวิน กล่าวต่อไปว่า กองทุน KFF21H เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – V, Class C(USD)-Acc ในสัดส่วนประมาณ 60% ของพอร์ต ซึ่งบริหารจัดการโดย Invesco บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารตราสารหนี้

สำหรับส่วนที่เหลือประมาณ 40% บลจ.กสิกรไทย จะกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุนดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองเห็นโอกาสจากการกระจายลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยสามารถถือครองหน่วยลงทุนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี

นายนาวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะในวันที่ 3 พ.ย.2563 ให้เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS และ K-My Funds หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งของ บลจ.กสิกรไทย ตามที่กำหนดไว้ ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY), กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง