“ธนชาต” เปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน 346 ลบ.ยื่นซอง 12 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ธนาคารธนชาต เปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ยอดหนี้ 346 ล้านบาท จำหน่ายเอกสาร 26 ต.ค.-12 พ.ย.63 ยื่นซองประมูล 12 พ.ย.นี้

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อบุคคลของธนาคาร ไตรมาสที่ 4/2563 จำนวนรวม จำนวนรวม 8,227 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 345,910,629.09 บาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2563 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563