UAC ต้อนรับกรรมการ ปตท.เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อ.แม่แตง

กิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร และชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (PTT) นำโดย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ศบค. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ใช้พืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้