ผู้ถือหุ้น CHO ลงมติเอกฉันท์ให้สัตยาบันช่วยเหลือการเงินบุคคลที่เกี่ยวโยง

เพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ (แถวบนที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ และสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (แถวบนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ช ทวี (CHO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้แสวงหาโอกาสธุรกิจ โดยปัจจุบันเงินให้กู้ดังกล่าวได้รับชำระคืนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันครบถ้วนแล้ว โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้