บลจ.กสิกรฯ ส่ง K-CHANGE-RMF เกษียณเปลี่ยนโลกลงทุนหุ้นนวัตกรรมตามเมกะเทรนด์

HoonSmart.com>>บลจ.กสิกรไทย จับเทรนด์ ‘ธุรกิจรักษ์โลก’ ส่งกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-CHANGE-RMF) ชูลงทุนเพื่อวัยเกษียณ ได้ลดหย่อนภาษี และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากธุรกิจที่มาแรงตามเทรนด์โลก เปิดขายครั้งแรก 2-6 พ.ย.นี้

นาวิน อินทรสมบัติ

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า “เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก” เป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังอยู่ในความสนใจจากผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ซึ่งในหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง ซึ่งบลจ.กสิกรไทย พร้อมสนับสนุนแนวคิดรักษ์โลก จึงเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นผ่านกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-CHANGE-RMF) ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำที่ใช้นวัตกรรมสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณ

ทั้งนี้ กองทุน K-CHANGE-RMF มีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.2563

นายนาวิน กล่าวต่อไปว่า กองทุน K-CHANGE-RMF มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change – Class B accumulation (GBP) ที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) จำนวน 25-50 บริษัท ผ่านธีมการลงทุนหลักใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.สังคมและการศึกษา (Social Inclusion and Education) 2.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่จำกัด (Environment and Resource Needs) 3.สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี (Healthcare and Quality of Life) และ 4.เศรษฐกิจรากหญ้า (Base of Pyramid) โดยมีกลยุทธ์การบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Index (ACWI)

“กองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change – Class B accumulation (GBP) บริหารโดย Baillie Gifford บริษัทจัดการลงทุนสัญชาติสก็อตแลนด์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งมีความโดดเด่นในการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง ด้วยทีมนักวิเคราะห์หุ้นกว่า 100 คน ที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทที่น่าสนใจกว่า 1,000 บริษัททั่วโลก โดยมีตัวอย่างธุรกิจที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน อาทิ Alibaba บริษัท e-Commerce ธุรกิจค้าขายออนไลน์ระดับโลก, Tesla บริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า, Moderna บริษัทผลิตและพัฒนาวัคซีนโควิด และ Bank Rakyat Indonesia ธนาคารรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการทางการเงินแก่คนรากหญ้า เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นติดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63) โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 34.17% ต่อปี เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 8.98% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 63)” นายนาวินกล่าว

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน K-CHANGE-RMF เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีในปีนี้ได้ และมองเห็นโอกาสจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ส่งผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว โดยเริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 6 พ.ย.2563