ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนอัปเดตเทรนด์การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผู้ลงทุน และผู้สนใจร่วมอัปเดตทิศทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านคลิปวิดีโอ “ESG Overview” โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงตลาดทุนร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ในตลาดทุนไทย การปรับโมเดลและรูปแบบการทำธุรกิจให้เติบโตและสร้างคุณค่าได้ระยะยาว รวมถึงข้อมูล ESG ที่ผู้ลงทุนใช้จัดพอร์ตการลงทุน ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.settrade.com ภายใต้เมนู “หุ้น” เมนูย่อย “ESG Information” และ “ESG Overview”