ทริสฯเพิ่มเกรด STA เป็น A- การเงินแกร่ง-กำไรดีขึ้นยาว

HoonSmart.com>>ทริสมอง”ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี” ดีขึ้นมาก ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร-หุ้นกู้จาก BBB+ เป็น A- เปลี่ยนแนวโน้มเป็น”คงที่” การเงินแข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง จ่ายหนี้สบาย หลังส่งบริษัท ศรีตรังโกลฟส์เข้าตลาดหุ้น คาดผลการดำเนินงานดีขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

บริษัท ทริสเรทติ้ง เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) เป็นระดับ “A-” จากเดิมที่ระดับ “BBB+” พร้อมทั้งเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น”คงที่” จาก “ลบ”

การเพิ่มอันดับเครดิตของ STA สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น หลังจากบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT ขายหุ้น IPO นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินไปขยายกำลังการผลิต ชำระหนี้ โดยความคาดหวังว่าบริษัท STA จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

ทริสคาดปีนี้  STA จะมีรายได้รวมโต 29% ปีหน้าโต 5% และ 1% ในปี 2565 อัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ที่ระดับ 22% และจะลดลงเหลือ 10 -12% ต่อปีในระหว่างปี 2564-2565 อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจะอยู่ที่ระดับประมาณ 19% ในปีนี้ และจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 8-9% ในปี 2564-2565
ค่าใช้จ่ายลงทุนรวมจะอยู่ที่ประมาณ 3.1 พันล้านบาทในปี 2563 และ 5.6-7.9 พันล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2564-2565 หลังจากปี 2562 ผลงานเป็นไปตามคาด บริษัทมีรายได้รวม 6.03 หมื่นล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ระดับ 3.3 พันล้านบาท

STA มีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนดีขึ้นอย่างมาก มาอยู่ที่ระดับ 11.3% ณ เดือนมิ.ย. 2563 จาก 51.7% สิ้นปี 2562 ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานของทริส คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนจะอยู่ที่ระดับ 20-30% ในช่วงปี 2563-2565

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงสถานะผู้นำของบริษัทในธุรกิจยางธรรมชาติ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันจากการเป็นผู้ประกอบการยางธรรมชาติตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นต้นของปลายน้ำ และประวัติผลงานที่ดีของคณะผู้บริหาร ทว่า ความแข็งแกร่งถูกลดทอนบางส่วนจากลักษณะความเป็นวงจรและผันผวนของราคายางธรรมชาติ รวมทั้งความท้าทายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอและไม่แน่นอนเป็นอย่างมากในขณะนี้