ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชวนวิ่ง ‘RUN FOR BLOOD 2020 วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย’ เพื่อสภากาชาดไทย

สุธีร์ โล้วโสภณกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทในเครือ สมัครวิ่ง Virtual Run ในโครงการ ‘RUN FOR BLOOD 2020 วิ่งหาเลือดเพื่อผู้ป่วย’ ของสภากาชาดไทย โดยทุกๆ 1 คนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ธนาคารจะสมทบเงินอีก 500 บาท เข้าสภากาชาดไทย เป็นทางเลือกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาหลายคนที่ต้องการบริจาคโลหิตแต่อาจติดปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ ก็สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติผ่านโครงการ RUN FOR BLOOD 2020 ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : redcross.or.th/news/information/11895/ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 022564300, 022639600-99 ต่อ 1101, 1753, 1760 และ 1771