NER ออกหุ้นกู้ 700 ล้านบ. เปิดขาย 27-29 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>>”นอร์ทอีส รับเบอร์ ” เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.50%ต่อปี ให้นักลงทุนรายใหญ่ – สถาบัน เปิดจอง 27 – 29 ต.ค.นี้ รองรับการขยายกำลังการผลิตจาก 290,000 ตัน/ปี เป็น 460,000 ตัน/ปี

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์(NER) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้  ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน , บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส , บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)

ทั้งนี้บริษัท ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”เมื่อวันที่ 14 ก.ย.256

บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตจากเดิมที่ 290,000 ตัน/ปี เป็น 460,000 ตัน/ปี จึงได้เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้