IVL ผนึก โตโยโบะ ร่วมทุนตั้งบริษัทผลิตเส้นด้ายถุงลมนิรภัย

HoonSmart.com>>IVL ผนึก โตโยโบะ  ร่วมทุน 50:50 ตั้งบริษัทร่วมทุนผลิตเส้นด้าย สำหรับถุงลมนิรภัย ป้อน โตโยโบะ ทั้งหมด 100 % เริ่มผลิตไตรมาส 1/64 

นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์  (“IPI”) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้ลงนามทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท โตโยโบะ  (“Toyobo”) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2563 เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนประเภท บริษัทจำกัดความรับผิดในประเทศไทย สัดส่วนร้อยละ 50:50 (“บริษัทร่วมทุน”)

บริษัทร่วมทุนดังกล่าว มีแผนจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ บนพื้นที่ของโรงงาน IPI ที่จังหวัดระยอง เพื่อผลิตเส้นด้าย PA66 ที่ใช้สำหรับผลิตถุงลมนิรภัย (PA66 airbag yarns) กำลังการผลิตอยู่ที่ 11,000 ตันต่อปี ซึ่ง Toyobo จะรับซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตเส้นด้ายแห่งนี้ทั้งหมด 100 % เพื่อใช้ในธุรกิจสิ่งทอของ Toyobo

อนึ่ง บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้ มีชื่อว่า บริษัท โตโยโบะ อินโดรามา แอดวานซ์ ไฟเบอร์ส (Toyobo Indorama Advanced Fibers Company Limited: TIAF) เริ่มดำเนินการผลิตได้ ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565