ปตท.ประเมินก๊าซรั่วบริเวณบางบ่อไม่กระทบการดำเนินงานมีประกันคุ้มครอง

HoonSmart.com>> ปตท.แจงเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วไหล เกิดเพลิงไหม้บริเวณถนนเทพราช –ลาดกระบัง สมุทรปราการ ประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่กระทบดำเนินงาน จัดหาก๊าซทดแทนผู้ใช้ก๊าซบริเวณดังกล่าว ด้านบล.ทรีนีตี้ มองผลกระทบต่อกำไรจำกัด แนะ “ถือ” PTT ราคาเป้าหมาย 34 บาท

บริษัท ปตท. (PTT) แจ้วว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. เกิดอุบัติเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้บริเวณถนนเทพราช –ลาดกระบัง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดย ปตท. ได้ดำเนินการตัดแยกระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัย และสามารถระงับอุบัติเหตุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้จากการประเมินความเสียหายเบื้องต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท. แต่อย่างใด มีเพียงผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติน้อยมาก ซึ่ง ปตท. สามารถบริหารการจัดหาและขนส่งก๊าซธรรมชาติทดแทนให้แก่ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติในบริเวณดังกล่าว รวมทั้ง ปตท. ได้ทำประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงของทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล โดยมีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงักและความรับผิดตามกฎหมายของ ปตท. ต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวแล้ว

นายเอกรินทร์ วงษ์ศิริ, CFA ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ กล่าวว่า กรณีบริษัท ปตท. เกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้นั้นประเมินว่าจะมีผลต่อผลกำไรของบริษัทจำกัด โดยบริษัทแจ้งว่าแนวท่อก๊าซดังกล่าวจะกระทบลูกค้าอุตสาหกรรม 1 ราย และสถานี NGV 6 สถานี และบริษัทสามารถที่จะจัดหาก๊าซมาส่งให้กับลูกค้ารายดังกล่าวแทนได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการทำประกันทรัพย์สิน, Business Interruption และประกันบุคคลภายนอกไว้เป็นที่เรียบร้อย

บล.ทรีนีตี้ยังคงคำแนะนำถือ PTT ราคาเป้าหมาย 34.00 บาท