ราชกิจจาประกาศยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงในกทม.เที่ยงนี้

HoonSmart.com>> เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศยกเลิก “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง” ในกรุงเทพมหานคร มีผล 12.00 น.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมถึง ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น.ในวันที่ 22 ต.ค.2563 เป็นต้นไป

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายแรงอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้คลี่คลายความรุนแรงและยุติลง โดยอยูในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว ดังนั้น จึงให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว