LH Fund ออกกองทุน LHESPORT ลงทุนหุ้นวีดีโอเกม-อีสปอร์ต

LH Fund ออกกองทุน LHESPORT ลงทุนหุ้นวีดีโอเกม-อีสปอร์ต

HoonSmart.com>> บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกกองทุน LHESPORT เน้นลงทุนหุ้นวีดีโอเกมและอีสปอร์ต รับการเติบโตสูง เปิดขาย 20-28 ต.ค.

มนรัฐ ผดุงสิทธิ์

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund) เปิดเผยว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี มีผลทำให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น อีกทั้งยังมี ธีมธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

จากกระแสโลกของวิดีโอเกมส์ที่มีการแข่งขันสูง มีผู้แข่งขันจากลีกหรือทีมต่างๆ เผชิญหน้ากันในเกมส์เดียวกัน โดยผู้เล่นเกมส์เหล่านี้จะได้รับการจับตามองและติดตามโดยแฟนคลับหลายล้านคนทั่วโลกที่เข้าร่วมการถ่ายทอดสดหรือรับชมทางทีวีหรือออนไลน์ รวมถึงบริการสตรีมมิ่ง อีกทั้งกระแส Work from home หนุนให้ผู้เล่นเกมส์เพิ่มมากขึ้น

นายมนรัฐ กล่าวว่า LH Fund ได้ออกกองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต (LHESPORT) ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารและจัดการโดย VanEck Vectors มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมส์ และ/หรือ อีสปอร์ต บริษัทที่พัฒนาวิดีโอเกมส์และโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

ในช่วง Work from home ที่ผ่านมา แม้จะเกิดวิกฤตทางด้านการเงินต่างๆ กองทุนหลักก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 กองทุนหลักมีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือนอยู่ที่ -0.72% ย้อนหลัง 3 เดือน 18.43% ย้อนหลัง 1 ปี 82.25% ตั้งแต่จัดตั้ง 42.24% ต่อปี และผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD) อยู่ที่ 61.46% ทั้งนี้กองทุนหลักตั้งแต่จัดตั้งเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) -21.83% และกลับขึ้นมาที่จุดให้ผลตอบแทนสูงสุด (Recovery Period) ประมาณ 28 วัน

ทั้งนี้ LHESPORT กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 20 – 28 ต.ค.2563 โดยมี 3 class ให้นักลงทุนเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ Class A (ชนิดสะสมมูลค่า) Class D (ชนิดจ่ายเงินปันผล) และ Class E (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

สำหรับ Class E เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการผ่านระบบ LH Fund Online โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อ หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ารวมกันสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front End Fee) อีกด้วย