BTS ปิดบริการสถานี “ราชดำริ-ชิดลม” ชั่วคราว ตั้งแต่ 15.00 น.

HoonSmart.com>> รถไฟฟ้าบีทีเอสแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว 2 สถานี ได้แก่ สถานีราชดำริ และสถานีชิดลม ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน


นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอ้างถึงคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้ ถนนเพลินจิต จากแยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลม ถนนราชดำริ จากแยกประตูน้ำ ถึงแยกราชดำริ ถนนพระรามที่ 1 จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า

ข้อ 2 ห้ามใช้ หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
– สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดำริ และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม
– ทางเชื่อมระหว่างตึก หรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต

บริษัทฯ จึงขอแจ้งว่า ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไปจะปิดเป็นการชั่วคราวใน 2 สถานี ได้แก่ สถานีชิดลม และสถานีราชดำริ แต่ในสถานีอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร พนักงานและทรัพย์สินในการเดินรถ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกท่าน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยืนยันในเป้าหมายที่จะให้บริการรถไฟฟ้าที่สะดวก รวดเร็ว และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0-2617-6000 Line official : @btsskytrain หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘BTS SkyTrain’ และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส