NUSA ปิดดีลหุ้นกู้ฉลุย พร้อมรุกอสังหาฯ-ศูนย์สุขภาพครบวงจร

HoonSmart.com>> “ณุศาศิริ” ปิดดีลขายหุ้นกู้ 2 ชุดฉลุย สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่น พร้อมรุกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ศูนย์สุขภาพครบวงจร

สุรศักดิ์ บุณยะชัย

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคพีเอ็ม จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท ณุศาศิริ (NUSA) เปิดเผยว่า ยอดจองหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ที่ออกเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 12-15 ต.ค.2563 นักลงทุนยังให้ความเชื่อมั่น และเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยณุศาศิริ ได้วางเป้าหมายการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (Wellness resort) จะไม่เน้นพัฒนาเพียงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยอย่างเดียว แต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเพื่อรองรับทิศทางการท่องเที่ยวของโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสในการลงทุนและมูลค่าผลตอบแทนแก่นักลงทุน

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขาย 200 ล้านบาทและมูลค่าสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม 269 ล้านบาท (รวมไม่เกิน 469 ล้านบาท) อายุตราสาร 1 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี พร้อมหลักประกัน ที่ดิน 1.5 เท่า โฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 8 แปลง เนื้อที่ดินรวม 108,820 ตารางวา มูลค่ารวม 708,299,516 บาท และชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขาย 70 ล้านบาท อายุตราสาร 1 ปี 3 เดือน 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี พร้อมหลักประกันที่ดิน 1.5 เท่า โฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 26,772 ตารางวา มูลค่า 107,088,000 บาท

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ และบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย