MFC เปิดตัวกองทุน MGTECH เน้นหุ้นเทคโนโลยีเพื่อทศวรรษหน้าโตอีกไกล

HoonSmart.com>> บลจ.เอ็มเอฟซี แนะสร้างโอกาสลงทุนในตราสารทุนกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อยุคหน้า เปิดตัวกองทุน “เอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี” หรือ MGTECH ลงทุนหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผ่านกองทุนหลัก BlackRock Next Generation Technology ชูแตกต่างกองทุนอื่น เน้นหุ้นเทคโนโลยีเพื่อทศวรรษหน้า เติบโตได้อีกไกล IPO ตั้งแต่ 19-28 ต.ค.63

ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า สภาวะเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สร้างความเสียหายให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดั้งเดิม แต่เป็นโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับบริษัทที่คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ หรือ ธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยุคหน้า ที่ตอบโจทย์ความต้องการและตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้งานในยุค New Normal สามารถสร้างรายได้เติบโตได้แบบทวีคูณ

สถานการณ์ปัจจุบัน ตลาดทุนต่างประเทศแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น ด้วยความคาดหวังสถานการณ์ระบาดของ COVID19 จะดีขึ้น และมีนโยบายกระตุ้นด้านการคลังและการเงินเพิ่มเติม และเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวในปี 2564 ขณะที่มีปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนของ 1) การระบาดของ COVID19 รอบที่สอง 2) การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 3) ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน 4) การเจรจาข้อตกลงหลัง BREXIT และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ

นายธนโชติ กล่าวต่อไปว่า เอ็มเอฟซีจึงเห็นโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ซี่งมี momentum ที่แข็งแกร่ง และรายได้ที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอ็มเอฟซี จึงเสนอขาย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี (MGTECH) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Next Generation Technology Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV

กองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนดังกล่าวลงทุนอย่างน้อย 70% ของ NAV ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีความโดดเด่นในการประกอบธุรกิจทั้งด้านการวิจัย การพัฒนา การผลิต และหรือการบริการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอนาคต นอกจากนี้กองทุน MGTECH อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยมี Benchmark MSCI AC World Information Technology Net Total Return Index เป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

กองทุน MGTECH เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อยุคหน้าที่จะเป็นผู้ชนะในวันพรุ่งนี้ โดยคัดเลือกจากบริษัทที่มีศักยภาพ ~1,100 บริษัท รายได้และกำไร (EPS) ของบริษัทกลุ่มนี้มีลักษณะ Hyper Growth ที่คาดว่าจะเติบโตประมาณ 40-50% ต่อปี และมีศักยภาพจะเติบโตสูงต่อเนื่องไปอีกหลายปีเพื่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในทศวรรษหน้า MGTECH จึงแตกต่างจากกองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วไปที่ลงทุนในบริษัท Mega Technology (ที่มีอยู่ประมาณ 100 บริษัท) ที่รายได้และกำไรอาจจะขยายตัว 10-20% ต่อปี แต่กำลังจะเข้าสู่ช่วงเติบโตช้าลงและอาจเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่อัตราการเติบโตต่ำในที่สุด

กองทุนหลัก BlackRock Next Generation Technology มีทีมบริหารลงทุนนำโดย Tony Kim (ได้รับ rating AA โดย CITYWIRE และบริหารกองทุนเทคโนโลยีที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว) ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 25 ปี และมีความรู้เชิงลึกที่สามารถคัดเลือกประเภทธุรกิจและบริษัทตามนโยบายลงทุน นอกจากนี้กองทุนหลักมีการบริหารความเสี่ยง และกระจายการลงทุน (diversification) ไปในหุ้นประมาณ 100-125 ตัว และน้ำหนักลงทุนสูงสุดต่อหุ้นมักจะอยู่ที่ 1-2% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ดังนั้นกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นรายตัวต่ำ

กองทุน MGTECH เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีคุณภาพ เติบโต ในราคาที่เหมาะสม สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 7

เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างผลผลิตของโลก ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ปัจจุบันหุ้นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเติบโตในอัตราก้าวกระโดดโดยสัดส่วนของหุ้นกลุ่มนี้ต่อหุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงกว่า 4 เท่า (เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2548) และมีมูลค่าตลาดมากกว่า ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 15 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ McKinsey Global Institute คาดการณ์ว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกกว่า 13 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2573

อย่างไรก็ตามการลงทุนส่วนใหญ่มุ่งไปที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (Mega Technology) ซึ่งเป็นผู้ชนะในวันนี้ เช่น กลุ่ม FAANG ซึ่งยังเติบโตได้ดี แต่มีแนวโน้มอาจเข้าสู่ช่วงเติบโตช้าลง (ตามวัฎจักรธุรกิจ) ในที่สุด ขณะที่การลงทุนในบริษัทที่จะเป็นผู้ชนะในวันพรุ่งนี้ คือเทคโนโลยีเพื่อยุคหน้า (Next Generation Technology) ที่จะปฏิรูปรูปแบบของการใช้ชีวิตของเราที่จะมีความเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน (Future of Connected Living) หุ้น Next Generation Technologies มีศักยภาพเติบโตรวดเร็ว Hyper Growth และต่อเนื่องไปอีกทศวรรษ