DHOUSE เคาะราคา IPO ที่ 0.60 บาท เปิดขาย 16-20 ต.ค. 63

HoonSmart.com>>”ดีเฮ้าส์พัฒนา” ขายราคาหุ้นละ 0.60 บาท ใกล้เคียงมูลค่าหุ้นตามราคาบัญชีที่  0.58 บาท/หุ้น  และ  P/E  19.87 เท่า 

บริษัทดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) เตรียมเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 217.20 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ  0.60 บาท/หุ้น รวมมูลค่าประมาณ 130.32 ล้านบาท กำหนดเปิดจองซื้อในวันที่ 16, 19-20 ต.ค.2563  การขายหุ้นครั้งนี้ไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย เนื่องจากมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนในวงกว้าง

สำหรับการเสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.60  บาท เทียบกับมูลค่าหุ้นตามราคาบัญชีที่  0.58 บาท/หุ้น  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น P/E เท่ากับ 19.87 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาด ในโครงการพฤกภิรมย์ โครงการ U Park และโครงการแกรนด์ บิซ 2 จำนวน 60 ล้านบาท ใช้เงินในปี 2563-2564 และเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 20 ล้านบาท ในปี 2563, เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 35.41 ล้านบาท ในปี 2563-2564 รวมเป็นเงิน 115.41 ล้านบาท

DHOUSE ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายหลากหลายรูปแบบประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ ปัจจุบันมีโครงการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นหลักและมีเป้าหมายที่จะขยายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

jc