อสังหาฯเหนื่อย ขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูง NUSA-GRAND-SASSTมีประกัน

HoonSmart.com>> อสังหาริมทรัพย์แห่ขายหุ้นกู้ 3 บริษัทออกมีหลักประกัน “ณุศาศิริ ” ใช้ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 708 ล้านบาท ชุดที่ 2 ที่ดิน 107 ล้านบาท อายุ 1 ปีเศษ จ่ายดอกเบี้ย 7.00% และ 6.50% สูงขึ้นเทียบหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด “แกรนด์ แอสเสทฯ” วางหลักประกัน 872 ล้านบาท หุ้นกู้ 2 ปีครึ่ง ดอกเบี้ย 6.85% “ไซมิส แอสเสท” ใช้กรรมสิทธิ์อาคารชุด-ที่ดิน 906 ล้านบาท  หุ้นกู้ 1 ปี 5 เดือนเศษ ดอกเบี้ย 6.85% ส่วน”เจเอเอส แอสเซ็ท” เตรียมขายหุ้นกู้ ไม่มีหลักประกัน 2 ปี จ่าย 6.80% “เอสซี แอสเสทฯ” ออก 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 3.75% “โนเบิลฯ” อายุมากกว่า 2 ปี แจก 4.25%

ในเดือนต.ค.2563 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ นอกจากจะจ่ายดอกเบี้ยสูงแล้ว ยังต้องมีหลักประกันด้วย เพื่อเรียกความมั่นใจให้แก่นักลงทุน

บริษัท ณุศาศิริ (NUSA) กำลังเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จำนวน 2  ชุด ชุดที่ 1 มีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 708,299,516 บาท และชุดที่ 2 คือ ที่ดิน มูลค่ารวม 107,088,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-15 ต.ค.2563 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์(บล.) เคพีเอ็ม เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำหรับหุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 3 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี ทั้งนี้ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด ขณะที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งองค์กรและ หุ้นกู้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด (NUSA204A และ NUSA20NA) ที่มียอดรวม 750 ล้านบาท มี อายุ 1 ปี 9 เดือนเท่ากัน  อัตราดอกเบี้ย 5.8% ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ย 6.0% ต่อปี ตามลำดับ

ด้านบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) เสนอขายหุ้นกู้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 872,928,400 บาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19 – 21 ต.ค. 2563  องค์กรได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2563 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนและรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืม/หุ้นกู้ คาดว่าจะใช้เงินภายในเดือนมี.ค. 2564

บริษัท ไซมิส แอสเสท (SASST) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันคือ กรรมสิทธิ์ห้องชุด และที่ดินเปล่า มูลค่ารวมไม่เกิน 906,539,350 บาท อายุ 1 ปี 5 เดือน 24 วัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อใน 9,12 และ 14 ต.ค.นี้  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2563 ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับเครดิต

วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ตั๋วแลกเงินจำนวน 100 ล้านบาท และหุ้นกู้ 2 รุ่น มูลค่ารวม 200 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในเดือนต.ค. 2563 และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพคล่อง และ/หรือเพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท (J) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  ทั้งองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้มูลค่า 100 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนต.ค. 2563 และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืมระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท ได้แก่ The Jas Green Village คู้บอน

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26- 28 ต.ค.  องค์กรได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2562 หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อนำเงินใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนม.ค. 2564 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการลงทุน ชำระคืนหนี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 6 ถึง 12 เดือนโดยประมาณ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 5 เดือน 5 วัน ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ดอกเบี้ย 4.25 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13,16-17 พ.ย.2563

บริษัท แสนสิริ (SIRI) เพิ่งปิดการขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 3.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 หุ้นกู้ไม่มีการจัดเรทติ้ง วัตถุประสงค์จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน 1 -2 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้