MAJOR ชวนผู้ที่มีสุขภาพดีมาเป็น “ผู้ให้” ร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤตเลือดขาดแคลน

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) เดินหน้าให้ความสำคัญการเป็นสื่อกลางในการจัดหาโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพื่อเพิ่มจำนวนโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และแก้วิกฤตเลือดไม่เพียงพอมาตลอดตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 16 ปี ที่ได้ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีละ 4 ครั้ง เพื่อร่วมสนับสนุนให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย บรรลุเป้าหมายในการรับบริจาคโลหิตให้ได้ 730,000 ยูนิตต่อปี ในครั้งนี้เชิญชวนจิตอาสาทั้ง ผู้บริหาร พนักงานในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้อง M Passion ชั้น 14 อาคารอเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน