MBKG ขายพอร์ตสินเชื่อให้บตท.ครบ 2 ปีการันตีหนี้ดี 100%

HoonSmart.com>> “เอ็ม บี เค การันตี” – “บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย” ฉลองความสำเร็จ โครงการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ครบ 2 ปี ไร้หนี้เสีย สะท้อนเกณฑ์พิจารณาพอร์ตสินเชื่อเข้มข้นกับผู้ประกอบธูุกิจอสังหาฯ ภาคเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) กล่าวว่า ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) เมื่อเดือนก.ค.2561 ที่ผ่านมา ถึงวันนี้ครบกำหนด 2 ปี ยังไม่ปรากฎหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan) หรือ NPL เป็นศูนย์ นับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของ MBKG จากนโยบายการคัดกรองที่ดี มีความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐานระดับเดียวกับสถาบันการเงินชั้นนำ

โครงการความร่วมมือระหว่าง บตท. และ MBKG ในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้เกณฑ์การพิจารณาพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เข้มข้นกับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน (Developer) ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เป็นครั้งแรก สะท้อนจากคุณภาพสินเชื่อที่ไม่มี NPL ตลอดระยะเวลากู้รวม 2 ปี ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจสำหรับโมเดลนี้ และเชื่อว่าในอนาคต Developer จะมีบทบาทสำคัญในระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ที่มีบทบาทนอกเหนือจากเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วยังสามารถให้สินเชื่อกับลูกค้าได้โดยตรง ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้มากขึ้น และยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่า MBKG มีระบบการคัดกรองที่ดีไม่แพ้สถาบันการเงินใดๆ