หุ้น NRF เปิดเทรดวันแรก 9.05 บาท เหนือจอง 96.74%

HoonSmart.com>> หุ้นน้องใหม่ NRF ผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูป และโปรตีนจากพืช เป็นต้นเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์วันแรก เปิดเหนือจอง 4.45 บาท ทะยานกว่า 96.74%

หุ้นบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก 9 ต.ค.2563 เปิด 9.05 บาท เพิ่มขึ้น 4.45 บาท หรือ 96.74% จากราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปคั้งแรก (IPO) ที่ราคา 4.60 บาทต่อหุ้น

NRF เป็นผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shape) กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นผู้นำระดับโลกในการเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต “Food For Future”

บริษัทฯ จะลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (The Next Evolution of Food) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วัตถุดิบและส่วนประกอบของอาหาร (Processing, Productivity, Raw Material, Ingredients) เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน มีรสชาติที่ถูกปากเพื่อสร้างความสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ให้กับผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมตั้งเป้าภายในปี 2567 จะเพิ่มยอดขายเป็นประมาณ 3,000 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 3 เท่า จากปัจจุบัน และมีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ Plant-based เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-40 นอกจากนี้ มีแผนเพิ่มสัดส่วนยอดขายออนไลน์เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป