โอกาสทอง “รายย่อย” ซื้อหุ้นกู้เรทติ้งดี-จอง IPO

HoonSmart.com>>ในภาวะวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างรุนแรง แต่กลับสร้างโอกาสในการลงทุนที่ดีมาก มีหุ้นพื้นฐานแกร่งราคาถูกให้เลือกซื้อมากมาย ส่วนหุ้นกู้ ผู้เล่นรายใหญ่ สถาบันในประเทศ ต่างให้ความสำคัญกับความเสี่ยงมากกว่าเป้าหมายผลตอบแทน จึงชะลอการลงทุน ทำให้มีของตกไปถึงมือนักลงทุนทั่วไป รวมถึงรายย่อย นับเป็นเรื่องที่ดี ในภาวะดอกเบี้ยเงินฝากต่ำเกือบเหลือ 0%

ธาดา พฤฒิธาดา

“ธาดา พฤฒิธาดา” กรรมการผู้จัดการ สมาคมตราสารหนี้ไทย กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตก็เป็นโอกาส มีการขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนมากขึ้น จากสัดส่วน 14% ในปีก่อน เพิ่มเป็น 28% ซึ่งที่ผ่านมาได้ยินสิ่งบ่นเสมอ รายย่อยไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อหุ้นกู้ดีๆ ที่มีเรทติ้งสูง ตอนนี้กลับมาขายประชาชนมากขึ้น ส่วนใหญ่มีเครดิตสูงๆ เช่น A- ขึ้นไป

สำหรับต้นทุนดอกเบี้ยหุ้นกู้ เรทติ้งดี เฉลี่ย 2.12% ต่อปี สำหรับอายุ 5 ปี ระดับ A ก็เริ่มลดลง ส่วนระดับ BBB และ BBB+ ทรงตัว เทียบกับเมื่อช่วงต้นปี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงหุ้นกู้ เนื่องจากในช่วงที่เกิดวิกฤตหุ้นกู้ ลูกค้าแห่ถอนหน่วยลงทุน จนต้องปิดกองทุน และจำเป็นต้องขายตราสารหนี้ออกในราคาต่ำ เพื่อนำเงินมาคืนให้แก่ลูกค้า ทำให้นักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนในหุ้นกู้ แม้ว่าบริษัทผู้ออกจะมีอันดับเครดิตที่ดีก็ตาม ทำให้ความต้องการของนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ ไม่เพียงพอ รองรับหุ้นกู้ที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้และมาจนถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกันการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ก็มีต้นทุนการเงินถูกลง เพราะนักลงทุนสถาบันขอเพิ่มอัตราดอกเบี้ยรองรับความเสี่ยงที่มาก เชื่อว่าแนวโน้มการออกหุ้นกู้ในอนาคต จะเสนอนักลงทุนทั่วไปมากขึ้น

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไป รายไม่ใหญ่ก็มีโอกาสจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งแรก (IPO) มากขึ้นด้วยเช่นกัน  บริษัทหลักทรัพย์ไม่หยุดการลงทุนเรื่องเทคโนโลยี โบรกเกอร์หลายแห่งมีการนำระบบ “E-IPO” มาใช้ในการจัดสรรหุ้น IPO เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการกระจายหุ้นได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว

“บรรณรงค์ พิชญากร” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เปิดเผยว่า บริษัทได้นำเทคโนโลยี ระบบการจองหุ้นออนไลน์ หรือ E-IPO มาช่วยในการจองหุ้น IPO เพื่อกระจายไปสู่มือนักลงทุนได้มากขึ้น ภายในเวลาจำกัด

เดิมการจองหุ้น IPO นักลงทุนต้องกรอกใบจองซื้อ แนบเอกสารการจองซื้อ , สำเนาบัตรประชาชน การยืนยันตัวตน เอกสารต่าง ๆ ตัวจริง  ต้องนำส่งโบรกเกอร์ที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย  ต้องใช้เวลาในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง

ปัจจุบันการนำระบบ E-IPO มาใช้ ช่วยการจองซื้อมีความสะดวก รวดเร็ว นักลงทุนสามารถเข้าไปในเว็บไซด์ ยืนยันรับสิทธิ์การจองหุ้น IPO ผ่านหน้าเว็บไซด์บัวหลวง  www.bualuang.co.th และทำตามขั้นตอน คลิกเลือกเมนู E-Services  เลือกเมนูย่อย E-IPO คลิกยืนยัน และกดยอมรับ “สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร” และเลือก “ตกลง”  ฯ

“ ระบบ E-IPO ช่วยให้กระบวนการจัดสรรหุ้น IPO รวดเร็วขึ้น ซึ่งบัวหลวงนำระบบนี้มาใช้ตั้งแต่หุ้นบริษัทอาฟเตอร์ยู (AU) จนถึงหุ้น บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ทำให้บริษัท ฯ จัดสรรหุ้น SCGP ทั่วถึง 6,000 คน ภายในเวลา 1 สัปดาห์  ลดการใช้คน ใช้กระดาน ที่สำคัญ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว  ลูกค้าไม่ยุ่งยาก ในการกรอกเอกสาร ชำระเงิน”

สถานการณ์ปัจจุบันเชื่อว่า โอกาสของนักลงทุนทั่วไปจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 

 

jc