บล.บัวหลวง มอบคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์กีฬา

บล.บัวหลวง มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาให้ ร.ร.คลองลาดกระบัง

 

พิเชษฐ สิทธิอำนวย (ถือป้ายด้านซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาใ ห้แก่โรงเรียนคลองลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและกิจกรรมเพื่อสุขภาพของนักเรียน โดยมี สายัณห์ นิยมทอง (ถือป้ายด้านขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ ณ ร.ร.คลองลาดกระบัง เมื่อเร็ว ๆ นี้